Det cirkulära köket
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Köket utgör en central plats i hemmet för matlagning och social interaktion, och utsätts oftare än andra delar av hemmet för renovering. Tidigare studier har visat att tidiga förändringar och byten av köket samt dess vitvaror leder till onödiga materialflöden och klimatpåverkan. Projektet ”the Circular Kitchen” syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart och cirkulär köksdesign, som kommer att utvecklas, testas och utvärderas i praktiken. Projektet är ett offentligt-privat partnerskap i samarbete med TU Delft och finansieras av European Institute och Technology med stöd från industrin.

 

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Sofie Andersson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Giliam Dokter

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anita Ollár

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Samarbetspartners

TU Delft

Delft, Netherlands

Finansiering

Climate-KIC

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

HSB Living Lab

Projekt-id: 457-HSB
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15