Anita Ollár

Doktorand vid Arkitekturens teori och metod

Anita är delfinansierad genom Centrum för boendets arkitektur (CBA) och kommer att arbeta inom det nya forskningsprojektet The Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt.

CIK projektet som är kopplat till HSB Living Lab syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart och cirkulär köksdesign, vilken kommer att utvecklas, testas i fullskala och utvärderas i praktiken. Projektet är ett offentligt-privat partnerskap i samarbete med Institutionen för Arkitektur vid Tekniska Universitet i Delft och finansieras av European Institute of Technology med stöd från industrin, bland annat kökstillverkare. Projektledare är Professor Ulrike Rahe, ACE och övriga medverkande är Paula Femenías, ACE.

Anita som ursprungligen är från Ungern, har en kandidatexamen inom Arkitektur & teknik (2012) och en masterexamen inom Arkitektur (2015) med särskilt fokus på hållbarhet. Anita har tidigare arbetat på Chalmers som projekt- och forskningsassistent mellan 2015 och 2017. Hon var då inblandad i undervisning och olika forskningsprojekt (Nordic Built-STED; Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder; Nya verktyg för att stödja en hållbar designprocess) och hon var också projektledare för projektet Mycelium Acoustics vid HSB Living Lab.

I sin forskning kommer Anita att fokusera på sociala aspekter av kökets användning och funktion i hemmet och dess framtida utveckling. Hon kommer också att studera miljömässiga aspekter av ett mer cirkulärt och hållbart kök med fokus på materialanvändning men också sociala aspekter av material i gränssnittet mellan brukare och designers. Målet är att ta fram praktisk kunskap som också kommer att utvecklas genom fullskaletester i HSB Living Lab. Redan i början på nästa år kommer en första prototyp av ett kök finnas på plats i HSB LL.

Anita kommer att arbeta tillsammans med Sofie Andersson och Giliam Dokter. Båda två är produktdesigners och numera doktorander på Chalmers ACE inom Circular Kitchen projektet. Anita kommer också att engageras inom arkitektutbildningen. Anita handleds av Docent Paula Femenías, Professor Ulrike Rahe och Professor Ola Nylander (examinator).

Källa: chalmers.se
Image of Anita Ollár

Visar 8 publikationer

2024

Circular building adaptability in multi-residential buildings – the status quo and a conceptual design framework

Anita Ollár
International Journal of Building Pathology and Adaptation. Vol. 42 (7), p. 1-17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Is there a need for new kitchen design? Assessing the adaptative capacity of space to enable circularity in multiresidential buildings

Anita Ollár, Kaj Granath, Paula Femenias et al
Frontiers of Architectural Research
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Determining spatial characteristics for circular building design: The case of kitchen alterations

Anita Ollár, Paula Femenias, Kaj Granath et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1085
Paper i proceeding
2020

Designing for Circularity—Addressing Product Design, Consumption Practices and Resource Flows in Domestic Kitchens

Sofie Hagejärd, Anita Ollár, Paula Femenias et al
Sustainability. Vol. 12 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Foresights from the Swedish Kitchen: Four Circular Value Opportunities for the Built Environment

Anita Ollár, Paula Femenias, Ulrike Rahe et al
Sustainability. Vol. 12 (16)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Design tools for a sustainable design process - the view of practicing architects

Liane Thuvander, Paula Femenias, Anita Ollár
Emerging architectures. The changing shape of architectural practices (Editor: Walter Unterrainer), p. 28-30
Kapitel i bok

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 4 forskningsprojekt

2021–2025

Det cirkulära köket 2.0 från prototyp till tillämpning

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
Kaj Granath Byggnadsdesign
Sofie Hagejärd Arkitekturens teori och metod
Västra Götalandsregionen
Formas

6 publikationer finns
2021–2023

Det cirkulära köket - VGR demonstrator (CIK)

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Sofie Hagejärd Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
HSB Living Lab
Västra Götalandsregionen

6 publikationer finns
2018–2021

Det cirkulära köket

Anita Ollár Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ulrike Rahe Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Paula Femenias Byggnadsdesign
Sofie Andersson Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
HSB Living Lab
Climate-KIC

13 publikationer finns
2016–2017

Mycelium Acoustics

Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
Shea Hagy Byggnadsteknologi
Christian Marx Byggnadsteknologi
Jens Forssén Teknisk akustik
HSB Living Lab

Det kan finnas fler projekt där Anita Ollár medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.