Design tools for a sustainable design process - the view of practicing architects
Kapitel i bok, 2018

Design process

Design tools

Sustainable architecture

Författare

Liane Thuvander

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anita Ollár

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Emerging architectures. The changing shape of architectural practices (Editor: Walter Unterrainer)

28-30
978-87-90979-75-1 (ISBN)

Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design (STED)

Nordic Innovation (NB14061), 2015-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-03