Home Energy Management (HEM)
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

HEM-projektet (Home Energy Management) är en del av BTA (Building Technologies Accelerator) – ett flaggskepp inom området för samhällsbyggnadsförändring i Climate-KIC (Climate-Knowledge and Innovation Community), ett initiativ från European Institute of Innovation & Technology (EIT).

HEM-projektet utvecklar ett flerfasetterat prognosverktyg för energianvändning som är mycket exakt vad gäller tid (och kan t.ex. förklara ursprunget till förbrukningstoppar) och plats (för att t.ex. förklara effekten av lokala aktiviteter). Living lab-miljöer, beteendestudier och teknikundersökningar används för utvecklingen.

Några av HEM-projektets komponenter är:
”Mätning” (inom-/utomhusförhållanden, byggteknik och materialprestanda), genom det nätverk av HEM-sensorer som ursprungligen byggdes upp i HSB Living Lab.
”Beteendeidentifiering” (hur användarna interagerar med energiförbrukande byggtekniker), som är utgångspunkten för prognostiserad energianvändning.
”Apparatintegrering” (sakernas internet), där användningen av apparater påverkar och samverkar med byggnadstekniker och byggnadsförvaltning.
”Undersökningar” (återkoppling från användarna), vilket gör det möjligt att bygga upp en kunskapsdatabas med data om energianvändning och medvetenhet om besparingsmöjligheter.
”Prognostisering” (händelsebaserad faktoranalys), med målet att kunna bedöma beteenderelaterad energiefterfrågan på kort, medellång och lång sikt.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Melina Forooraghi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Shea Hagy

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Jesper Knutsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Christian Marx

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

York Ostermeyer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Anneli Selvefors

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-04