Environmental design strategies - Learning from buildings
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Paula Femenias

Institutionen för form och teknik

Proceedings of International Conference Sustainable Building 2000, 22-25 October, Maastricht, The Netherlands.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08