Learning from Buildings; A Strategy for Environmental Design
Licentiatavhandling, 2000

Built Examples

Feed-bck

Demonstration Projects

Architecture

Sustainable Building

Design Strategies

Evaluation

Learning rocesses

Environmental Design


Författare

Paula Femenias

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

1404-8337 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology: 2000:4

Mer information

Skapat

2017-10-08