Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'
Forskningsprojekt, 2010 – 2013

Projektets mål är att utveckla integrerade strategier för hållbar renovering av kulturellt och socialt värdefull bostadsbebyggelse från folkhemmet (1945-1960). Kunskapen om dess bestånd är sämre än kunskap om yngre bestånd både vad gäller teknik och ovärderliga immateriella värden. Målet är att visa att hänsyn kan tas till socio-kulturella värden vid ombyggnad av dessa bestånd utan att kompromissa miljö- och energimål genom att ta fram scenariomodeller som integrerar värdering av arkitektonisk kvalitet, resurs- (energi, material) och monetära flöden ur ett livscykelperspektiv, boendekvalitet, och med hänsyn till genomförbarhet (teknisk, ekonomisk, boende acceptans mm). Ett begränsat antal parametrar som beskriver materiella och immateriella värden av beståndet kommer att identifieras och scenarior provas på verkliga fall. Projektet syftar till att öka teoretisk/ vetenskaplig kunskap samtidigt som handlingskunskap skall tas fram som passar ägare/förvaltare, arkitekter men även vänder sig till beslutsfattare i industrin och riktlinjeskapare inom kommun och myndighet. Resultatens överförbarhet på andra byggnadsbestånd nationellt och internationellt skall utvärderas. En arena för aktivt samarbete med industripartners kommer att följa projektet med syftet att stärka konkurrenskraften för hållbar samhällsutveckling, finna former för samverkan mellan forskning och industri, överbrygga kunskapsgap mellan professionella aktörer och aktörsgrupper samt öka implementering av kunskap.

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pär Meiling

Tillämpad informationsteknologi

Samarbetspartners

AB Stockholmshem

Stockholm, Sweden

Bengt Dahlgren AB

Stockholm, Sweden

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Gothenburg, Sweden

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Zürich, Switzerland

Framtiden

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stadsmuseum

Göteborg, Sweden

Halmstad Fastighets AB

Halmstad, Sweden

Hyresgästföreningen

Göteborg, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Poseidon

Angered, Sweden

Ramböll AB

Copenhagen, Denmark

Stena Fastigheter AB

Sweden

Technische Universität Wien

Wien, Austria

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

White Arkitekter

Stockholm, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Bebo - Beställaregruppen bostäder

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Formas

Projekt-id: 244-2010-252
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16