Rebo - Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden "folkhemmet"
Rapport, 2014

strategi

renovering

transdisciplinär

folkhemmet

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur