Rebo - Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden "folkhemmet"
Rapport, 2014

transdisciplinär

strategi

renovering

folkhemmet

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Formas (244-2010-252), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Bebo - Beställaregruppen bostäder, 2010-07-01 -- 2013-12-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Västra Götalandsregionen, 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27