Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940-1960-talet: Strategimatris - ett exempel
Artikel i övrig tidskrift, 2014

strategi

folkhemmet

hållbar renovering

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Leif Andersson

Bygg och Teknik

Nr 2/2014 12-20

Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Formas (244-2010-252), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Västra Götalandsregionen, 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Bebo - Beställaregruppen bostäder, 2010-07-01 -- 2013-12-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27