Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940-1960-talet: Strategimatris - ett exempel
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

folkhemmet

strategi

hållbar renovering

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Leif Andersson

Bygg och Teknik

12-20

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Arkitektur