Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940-1960-talet: Strategimatris - ett exempel
Magazine article, 2014

strategi

folkhemmet

hållbar renovering

Author

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Leif Andersson

Bygg och Teknik

Nr 2/2014 12-20

Strategies for Integrated Sustainable Renovation: Focus on the Swedish domestic building stock ‘folkhemmet’ in the pre‐boom era

Centre for Management of the Built Environment (CMB), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Formas (244-2010-252), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Bebo - Beställaregruppen bostäder, 2010-07-01 -- 2013-12-31.

Region Västra Götaland, 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Social Sciences Interdisciplinary

Architecture

More information

Latest update

8/27/2018