Rebo: Strategies for Sustainable Renovation – Focus on the Period ”Folkhemmet”
Rapport, 2014

renovation strategies

peoples home

folkhemmet

Sustainable renovation

transdisciplinary

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Västra Götalandsregionen, 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Bebo - Beställaregruppen bostäder, 2010-07-01 -- 2013-12-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Formas (244-2010-252), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27