Arkitektur och materialflöden i bostäder: Hur påverkar arkitekturen materialflöden över tid i bostadsrätter?
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Hur mycket byggs om i en lägenhet över tid och varför? Finns det något samband mellan ombyggnader och den arkitektoniska utformningen av bostaden? Vilken miljöpåverkan har dessa inre ombyggnader? Detta är utgångspunkterna för en studie i ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur, Tengbom arkitekter, Bengt Dahlgrens och HSB Living Lab med stöd från Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnadsprogram E2B2. Syftet med förstudien är att ta fram empirisk kunskap om inre renoveringar och ombyggnader. Ett särskilt fokus ligger på att studera kopplingen mellan resursintensiva ombyggnader och bostäders arkitektoniska utformning. Det långsiktiga målet med forskningen är att ta fram strategier för utformandet av bostäder som kan minska miljöpåverkan från bostäder i flerfamiljshus i bruksfasen. Projektet syftar även till att bidra med kunskap till framtida bedömningar av miljöoch klimatpåverkan från flerfamiljshus.

Författare

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Cecilia Holmström

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Madeleine Larsson

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

2 12-16

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Energimyndigheten (P39703-1), 2015-01-01 -- 2015-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28