Arkitektur och materialflöden i bostäder: Hur påverkar arkitekturen materialflöden över tid i bostadsrätter?
Magazine article, 2016

Hur mycket byggs om i en lägenhet över tid och varför? Finns det något samband mellan ombyggnader och den arkitektoniska utformningen av bostaden? Vilken miljöpåverkan har dessa inre ombyggnader? Detta är utgångspunkterna för en studie i ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur, Tengbom arkitekter, Bengt Dahlgrens och HSB Living Lab med stöd från Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnadsprogram E2B2. Syftet med förstudien är att ta fram empirisk kunskap om inre renoveringar och ombyggnader. Ett särskilt fokus ligger på att studera kopplingen mellan resursintensiva ombyggnader och bostäders arkitektoniska utformning. Det långsiktiga målet med forskningen är att ta fram strategier för utformandet av bostäder som kan minska miljöpåverkan från bostäder i flerfamiljshus i bruksfasen. Projektet syftar även till att bidra med kunskap till framtida bedömningar av miljöoch klimatpåverkan från flerfamiljshus.

Author

Lina Jonsdotter

Chalmers, Architecture

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Cecilia Holmström

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Madeleine Larsson

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

2 12-16

Architecture, material flows and embodied energy in housing

Swedish Energy Agency, 2015-01-01 -- 2015-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Other Civil Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

More information

Latest update

8/28/2018