Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder
Forskningsprojekt, 2015

Projektet syftar till att syntetisera och ta fram kunskap om hur arkitekter och beställare genom medvetna val och väl genomtänkta, långsiktiga och anpassningsbara lösningar vid utformningen av bostäder kan minska den mängd material och energi som byggs in och som används under en byggnads livslängd. Det saknas idag forskning som etablerar samband mellan energianvändning och arkitektonisk utformning – organisation, rumssamband, öppningar och materialval under en byggnads livslängd.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P39703-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-28