Krönika: "Felplanerade bostadsrätter ökar resursslöseri."
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

ICHB Informationscentrum för hållbart byggande hemsidan

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

Energimyndigheten, 2016-09-01 -- 2017-12-31.

HSB Living Lab, 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Energimyndigheten, 2015-01-01 -- 2015-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Infrastruktur

HSB living lab

Mer information

Skapat

2018-12-04