Krönika: "Felplanerade bostadsrätter ökar resursslöseri."
Newspaper article, 2018

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

ICHB Informationscentrum för hållbart byggande hemsidan

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

HSB Living Lab, 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Swedish Energy Agency (39703-2), 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Architecture, material flows and embodied energy in housing

Swedish Energy Agency (P39703-1), 2015-01-01 -- 2015-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Civil Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Infrastructure

HSB living lab

More information

Latest update

7/8/2021 3