Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

Projektet syftar till att ta fram generaliserbar kunskap och riktlinjer för mer klimatsmart och hållbar utveckling och design av bostäder. Projektet är ett samarbete med partners involverade i HSB Living Lab och tar som utgångspunkt en nyligen avslutad förstudie kring materialflöden och klimatpåverkan till följd av brukardrivna inre renoveringar i bostäder. Inom förstudien har ett omfattande empiriskt material om vad som byggs om och varför tagits fram. Materialet är bas för fortsatt analys och för nya framåtriktade studier som ska resultera i riktlinjer för utformning och test av lösningar för klimatsmarta och hållbara bostäder.

Participants

Paula Femenias (contact)

Docent at Achitecture, Building Design

Collaborations

Bengt Dahlgren AB

Stockholm, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

HSB Living Lab

Göteborg, Sweden

Tengbom

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding years 2016–2017

HSB Living Lab

Funding years 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-10-06