Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas
Forskningsprojekt, 2016 – 2017

Projektet syftar till att ta fram generaliserbar kunskap och riktlinjer för mer klimatsmart och hållbar utveckling och design av bostäder. Projektet är ett samarbete med partners involverade i HSB Living Lab och tar som utgångspunkt en nyligen avslutad förstudie kring materialflöden och klimatpåverkan till följd av brukardrivna inre renoveringar i bostäder. Inom förstudien har ett omfattande empiriskt material om vad som byggs om och varför tagits fram. Materialet är bas för fortsatt analys och för nya framåtriktade studier som ska resultera i riktlinjer för utformning och test av lösningar för klimatsmarta och hållbara bostäder.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Bengt Dahlgren AB

Stockholm, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

HSB Living Lab

Göteborg, Sweden

Tengbom

Stockholm, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Energimyndigheten

Projekt-id: 39703-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-06