Har bostadens utformning betydelse för den miljömässiga och sociala hållbarheten?
Kapitel i bok, 2019

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Bygglov Göteborg 2016

143-155
978-91-985612-1-0 (ISBN)

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

HSB Living Lab, 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Energimyndigheten (39703-2), 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Infrastruktur

HSB living lab

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-22