Har bostadens utformning betydelse för den miljömässiga och sociala hållbarheten?
Book chapter, 2019

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Bygglov Göteborg 2016

143-155
978-91-985612-1-0 (ISBN)

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

HSB Living Lab, 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Swedish Energy Agency (39703-2), 2016-09-01 -- 2017-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Civil Engineering

Building Technologies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Infrastructure

HSB living lab

More information

Latest update

2/22/2022