Att bygg och bo: Intervjuer med 11 hushåll om kvaliteter och bostadsanpassning av bostadsrättslägenheter
Rapport, 2016

bostadens kvaliteter

inre underhåll

bostadsrätter

bostadsvanor

renovering

Författare

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Cecilia Holmström

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Infrastruktur

HSB living lab