Att bygg och bo: Intervjuer med 11 hushåll om kvaliteter och bostadsanpassning av bostadsrättslägenheter
Rapport, 2016

bostadsvanor

bostadsrätter

renovering

bostadens kvaliteter

inre underhåll

Författare

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Cecilia Holmström

Tengbom

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Energimyndigheten (P39703-1), 2015-01-01 -- 2015-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Infrastruktur

HSB living lab

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27