Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder
Rapport, 2016

renovering

Bostadskvalitet

arkitektur

inre underhåll

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Cecilia Holmström

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Infrastruktur

HSB living lab