Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder
Rapport, 2016

inre underhåll

Bostadskvalitet

renovering

arkitektur

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Cecilia Holmström

Tengbom

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Energimyndigheten (P39703-1), 2015-01-01 -- 2015-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Infrastruktur

HSB living lab

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27