Ekobyggen i Göteborg med omnejd
Bok, 1994

1990-tal

väst Sverige

ekologiskt byggande

Författare

Paula Femenias

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0281-2215

Mer information

Skapat

2017-10-07