Framtidens hem. Morgondagens lösningar en sporre för dagens byggnader
Forskningsprojekt , 2010 – 2015

Den starka forskarmiljön kommer att stödja utvecklingen av framtidens hem i en globaliserad era med ny teknologi, material och strukturella/rumsliga lösningar som på ett radikalt sätt minskar resurs- och energiutnyttjandet. Forskning som stödjer utvecklingen av metoder och teknologi för renovering och uppgradering av befintliga byggnader kommer att spela en viktig roll i programmet. Forskningsprogrammet stödjer forskningen inom samhällsbyggnadsområdet vid Chalmers och samlar ledande forskare vars verksamhet fokuserar på byggnader och hem. Programmet och forskarna skapar en transdisciplinär arena med forskning i samverkan med samhället. På denna arena kommer det att skapas forskningsresultat, innovationer, arbetssätt och tillämpningar i den absoluta framkanten. Den interdisciplinära forskarmiljön baseras på ett systemtänkande med betoning mot ingenjörsvetenskap och människans upplevelser och behov. Viktiga forskningsdelar kommer att behandlas:

* aktiva, multifunktionella klimatskal
* betongkompositstrukturer med energilagringsmöjlighet
* vattensystem för inomhusbruk
* upplevelser av hem, ljus och rumsstrukturer

Den transdisciplinära arenan bygger på ett designsystemtänkande och kommer att innefatta interdisciplinär forskning inom de externa samarbetspartnernas pågående projekt.

Deltagare

Greg Morrison (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Paula Femenias

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Carl-Eric Hagentoft

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Karin Lundgren

Professor vid Bygg- och miljöteknik

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Fr...

Senast uppdaterat

2017-01-23