Pär Johansson

Docent vid Byggnadsteknologi

Pär Johansson är docent vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen byggnadsfysikalisk modellering. Pär arbetar med högeffektiva isoleringsmaterial (superisoleringsmaterial), material för termisk energilagring (värme och kyla) och statusbedömning av byggnader med hjälp av artificiell intelligens (AI). Målet med forskningen är att minska miljöpåverkan av byggnadsbeståndet samtidigt som risker när nya material används i kombination med gamla byggnadstekniker minimeras.

Inom Chalmers styrkeområde energi leder Pär ett arbetspaket om termiska energilager inom profilområdet energi i den urbana utvecklingen. Han medverkar även i CIB W040 och CIB W080.

Pär är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik, 300 hp.

Källa: chalmers.se
Image of Pär Johansson

Visar 110 publikationer

2024

Drying of an aerogel-based coating system in Swedish climates: Field tests and simulations

Ali Naman Karim, Angela Sasic Kalagasidis, Pär Johansson
Journal of Building Engineering. Vol. 84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Microclimate modelling and hygrothermal investigation of freeze-thaw degradation under future climate scenarios

Jan Mandinec, Pär Johansson
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2654 (1)
Paper i proceeding
2023

Moisture absorption of an aerogel-based coating system under different wetting scenarios

Ali Naman Karim, Angela Sasic Kalagasidis, Pär Johansson
Building and Environment. Vol. 245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Roadmaps for heating and cooling system transitions seen through uncertainty and sensitivity analysis

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Conversion and Management. Vol. 292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Experimental study on the capillary water absorptivity of an aerogel-based coating mortar under subsequent drying and wetting cycles

Ali Naman Karim, Angela Sasic Kalagasidis, Pär Johansson
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2654 (1)
Paper i proceeding
2023

Quantification of overlapping heating and cooling demand for the feasibility assessment of bi-directional systems over Europe

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 294
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Increasing Water Absorptivity of an Aerogel-Based Coating Mortar in Subsequent Wetting and Drying

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Gels. Vol. 8 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Assessment of district heating and cooling systems transition with respect to future changes in demand profiles and renewable energy supplies

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Conversion and Management. Vol. 268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Mot prediktivt underhåll av byggnaders klimatskal – autonom bildanalys och datahantering

Jan Mandinec, Pär Johansson
Bygg och teknik (2), p. 18-23
Artikel i övrig tidskrift
2022

Retrofitting balcony doors from the 1950s: feasibility study of VIPs

Jack Lahti, Alexander Svensson, Pär Johansson
Proceedings of the 15th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS2021)
Övrigt konferensbidrag
2022

Towards an automatized and objective assessment of data from visual inspections of building envelopes

Jan Mandinec, Pär Johansson
Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. Vol. 38 (2022)
Paper i proceeding
2022

Superisolerande puts ett steg närmare verklighet i Sverige – erfarenheter från fältförsök

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg och teknik (2), p. 46-48
Artikel i övrig tidskrift
2022

Duration of Early Stage Drying of Aerogel-based Renders: Field Tests and Simulations in Four Swedish Cities

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings. Vol. 2022
Paper i proceeding
2022

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Pär Johansson
Rapport - Statens energimyndighet
2022

Knowledge gaps regarding the hygrothermal and long-term performance of aerogel-based coating mortars

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Construction and Building Materials. Vol. 314 (Part A)
Reviewartikel
2022

Feasibilities of utilizing thermal inertia of district heating networks to improve system flexibility

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Applied Thermal Engineering. Vol. 213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Determination of the anisotropic thermal conductivity of an aerogel-based plaster using transient plane source method

Ali Naman Karim, Bijan Adl-Zarrabi, Pär Johansson et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2069 (1)
Paper i proceeding
2021

Techno-economic assessment of thermal energy storage technologies for demand-side management in low-temperature individual heating systems

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy. Vol. 236
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Contribution of dynamic capillary pressure to rainfall infiltration in thin homogeneous growth substrates

Kaj Pettersson, Dario Maggiolo, Srdjan Sasic et al
Journal of Hydrology. Vol. 603
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Exploring the Relationship between Environmental and Economic Payback Times, and Heritage Values in an Energy Renovation of a Multi-Residential Pre-War Building

Adeline Jerome, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Heritage. Vol. 4 (4), p. 3652-3675
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Applicability of thermal energy storage in future low-temperature district heating systems – Case study using multi-scenario analysis

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Conversion and Management. Vol. 244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Status assessment of buildings using existing data and identifying gaps in data from performance indicators

Jan Mandinec, Pär Johansson
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2069 (1)
Paper i proceeding
2020

Deterioration in brick buildings: hygrothermal performance and measures to save them

Pär Johansson, Paula Wahlgren
E3S Web of Conferences. Vol. 172
Paper i proceeding
2020

Aerogelbaserad puts- Superisolering för framtiden

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Husbyggaren (6), p. 8-11
Artikel i övrig tidskrift
2020

Moisture Control Strategies of Habitable Basements in Cold Climates

Silje Kathrin Asphaug, Tore Kvande, Berit Time et al
Building and Environment. Vol. 169
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Super insulation plasters in renovation of buildings in Sweden: energy efficiency and possibilities with new building materials

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (4)
Paper i proceeding
2020

Experiences from Interior Super Insulation of a Brick Wall from the 1800s

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components - Proceedings of the 15th International Conference on Durability of Building Materials and Components, DBMC 2020, p. 497-504
Paper i proceeding
2020

The Future Climate Moisture Susceptibility of Wall Assemblies: Analysis Based on Monte Carlo Simulation Using a Simplified Deterministic Hygrothermal Simulation Model

Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components - Proceedings of the 15th International Conference on Durability of Building Materials and Components, DBMC 2020
Paper i proceeding
2020

Coupling a Hydronic Heating Pavement to a Horizontal Ground Heat Exchanger for harvesting solar energy and heating road surfaces

Raheb Mirzanamadi, Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Renewable Energy. Vol. 147 (1), p. 447-469
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Cycling stability of Poly(Ethylene Glycol) of six molecular weights: influence of thermal conditions for energy applications

Robert Paberit, Erik Rilby, Johan Göhl et al
ACS Applied Energy Materials. Vol. 3 (11), p. 10578-10589
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interior insulation using super insulation materials: saving energy and space

Pär Johansson, Paula Wahlgren
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Om-renovering: Möjligheter för energieffektivisering och återskapande av kulturvärden när flerbostadshus renoveras på nytt

Paula Femenias, Adeline Jerome, Paula Wahlgren et al
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2020

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Pär Johansson, Paula Wahlgren, Petra Eriksson
Rapport - Statens energimyndighet
2020

Thermal energy storage using phase change materials: Techno-economic evaluation of a cold storage installation in an office building

Pepe Tan, Patrik Lindberg, Kaia Eichler et al
Applied Energy. Vol. 276
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

On the impact of porous media microstructure on rainfall infiltration of thin homogeneous green roof growth substrates

Kaj Pettersson, Dario Maggiolo, Srdjan Sasic et al
Journal of Hydrology. Vol. 582
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Determination of anisotropic thermal conductivity of VIP laminate using transient plane source method

Bijan Adl-Zarrabi, Pär Johansson, Alireza Marzbanrad
Proceedings of the 14th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS2019), p. 23-26
Paper i proceeding
2019

Superisoleringsmaterial – hur kan de användas vid renovering?

Pär Johansson, Petra Eriksson, Paula Wahlgren
Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen, p. 105-110
Kapitel i bok
2019

Numerical Investigation of Anti-Icing Road Surfaces using Hydronic Heating Pavement- Parametric Study

Raheb Mirzanamadi, Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Building Simulation Conference Proceedings. Vol. 16, p. 425-431
Paper i proceeding
2019

Om-renovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång

Paula Femenias, Paula Wahlgren, Pär Johansson et al
Bygg och teknik. Vol. 2019 (2), p. 24-28
Artikel i övrig tidskrift
2019

Field Testing of Interior Super Insulation Materials on a Brick Wall in an Industrial Building

Pär Johansson, Paula Wahlgren, Petra Eriksson
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, p. 635-643
Paper i proceeding
2019

Generic algorithm to assess moisture susceptibility of simplified wall assemblies

Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Canadian Journal of Civil Engineering. Vol. 46 (11), p. 990-995
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Design tool for thermal energy storage in buildings

Nikolaos Stathopoulos, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis et al
Proceedings of 12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change, p. 249-257
Paper i proceeding
2019

Long-term Performance of Silica Aerogel and Aerogel Based Composites: A Literature Review Highlighting Pathways for Further Studies

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 14th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS2019), p. 87-90
Paper i proceeding
2018

Anti-icing of road surfaces using Hydronic Heating Pavement with low temperature

Raheb Mirzanamadi, Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson et al
Cold Regions Science and Technology. Vol. 145, p. 106-118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Interior insulation retrofit of a brick wall using super insulation materials: design of a field testing in an industrial brick building

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 7th International Building Physics Conference, IBPC2018, Syracuse, NY, USA, 23-26 September 2018, p. 257-262
Paper i proceeding
2018

Fältmätning på äldre tegelkonstruktion med invändig tilläggsisolering av superisoleringsmaterial

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Bygg och teknik. Vol. 2018 (5), p. 16-19
Artikel i övrig tidskrift
2018

Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Holger Wallbaum et al
Bygg & teknik. Vol. 2018 (2), p. 18-21
Artikel i övrig tidskrift
2018

Performance of insulation materials for historic buildings: case-studies comparing super insulation materials and hemp-lime

Pär Johansson, Anna Donarelli, Paulien Strandberg
Proceedings of the 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, EEHB2018, p. 80-88
Paper i proceeding
2018

Characterizing phase change materials using the T-History method: On the factors influencing the accuracy and precision of the enthalpy-temperature curve

Pepe Tan, Michael Brütting, Stephan Vidi et al
Thermochimica Acta. Vol. 666, p. 212-228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Hydronic Heating Pavement with Low Temperature: The Effect of Pre‐Heating and Fluid Temperature on Antiicing Performance

Raheb Mirzanamadi, Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Springer Proceedings in Energy, p. 479-491
Paper i proceeding
2018

Thermal properties of asphalt concrete: A numerical and experimental study

Raheb Mirzanamadi, Pär Johansson, Sotirios Grammatikos
Construction and Building Materials. Vol. 158, p. 774-785
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Renovating the Housing Stock Built Before 1945: Exploring the Relations Between Energy Efficiency, Embodied Energy and Heritage Values

Paula Femenias, Liane Thuvander, Pär Johansson et al
Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018, Kiruna, Sweden, 12-15 March, 2018, p. 291-301
Paper i proceeding
2018

En introduktion till dagvattenflödesmodellering i gröna tak

Kaj Pettersson, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg & teknik. Vol. 2018 (4), p. 19-21
Artikel i övrig tidskrift
2018

Energirenovering av flerfamiljshus uppförda före 1945: De boendes perspektiv

Paula Femenias, Klara Mörk, Petra Eriksson et al
Bygg och teknik. Vol. 2018 (5), p. 10-15
Artikel i övrig tidskrift
2018

Numerical Investigation of Harvesting Solar Energy and Anti-Icing Road Surfaces Using a Hydronic Heating Pavement and Borehole Thermal Energy Storage

Raheb Mirzanamadi, Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Energies. Vol. 11 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Super insulation materials in the building sector: Field studies and future challenges

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the 7th International Building Physics Conference, IBPC2018, p. 131-136
Paper i proceeding
2018

Value creation by re-renovation – focus on the user perspective

Paula Femenias, Petra Eriksson, Liane Thuvander et al
Proceedings of the 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, EEHB2018, p. 172-181
Paper i proceeding
2018

An analysis of hydronic heating pavement to optimize the required energy for anti-icing

Raheb Mirzanamadi, Carl-Eric Hagentoft, Pär Johansson
Applied Thermal Engineering. Vol. 144, p. 278-290
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Using SIMs to re-create cultural historical values in buildings from before 1945

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Övrigt konferensbidrag
2017

Recreation of cultural historical values in buildings from before 1945: Inventory with focus on building physics performance

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Ghent University, Belgium, 29-31 May, 2017
Paper i proceeding
2017

Results from real life performance assessment of aerogel blankets in buildings

Pär Johansson
Proceedings of the Advanced Building Skins Conference, October 2-3, 2017, Bern, Switzerland
Övrigt konferensbidrag
2017

Correction of the enthalpy–temperature curve of phase change materials obtained from the T-History method based on a transient heat conduction model

Pepe Tan, Michael Brütting, Stephan Vidi et al
International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. 105 (February 2017), p. 573-588
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Practical Applications of SIMs: Retrofitting at the Building Scale

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi
Poster (konferens)
2017

Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö

Paula Femenias, Pär Johansson, Paula Wahlgren et al
Bygg & teknik. Vol. 2017 (2), p. 32-37
Artikel i övrig tidskrift
2017

Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65

Bijan Adl-Zarrabi, Pär Johansson
Rapport - Statens energimyndighet
2017

Renovation of buildings from before 1945: status assessment and energy efficiency measures

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Energy Procedia. Vol. 132, p. 951-956
Paper i proceeding
2016

Interior Insulation Retrofit of a Brick Wall Using Vacuum Insulation Panels: Re-Creation of Cultural Historical Values in Buildings from before 1945

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceeding of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016: Segment on Historical Masonry, August 22-24, 2016, Lyngby, Denmark
Poster (konferens)
2016

Tak i urbana miljöer för att minska risken för översvämning vid skyfall

Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis, Kaj Pettersson et al
Bygg & teknik. Vol. 2016 (4), p. 48-50
Artikel i övrig tidskrift
2016

Design evaluation and improvements of a latent heat based thermal energy storage system

Pepe Tan, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the INNOSTORAGE conference, Beer Sheva, Israel
Övrigt konferensbidrag
2016

Evaluation of a modified co-heating test for in-situ measurements of thermal transmittance of single family houses

Angela Sasic Kalagasidis, Emma Brycke, Jannicke Nilssen et al
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings
Paper i proceeding
2016

Pending for Renovations: Understanding the Conditions of the Multi-family Housing Stock from before 1945

Pär Johansson, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Energy Procedia. Vol. 96, p. 170-179
Paper i proceeding
2016

Simulating wind-driven rain on building facades using Eulerian multiphase with rain phase turbulence model

Kaj Pettersson, Sinisa Krajnovic, Angela Sasic Kalagasidis et al
Building and Environment. Vol. 106, p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Evaluation of PCM activation using changes in physical properties during phase transition for visualization of passive building envelope technologies

Pär Johansson, Robert Paberit, Johan Öjerborn et al
Proceedings of the 9th International Conference on Indoor Air Quality Ventilation & Energy Conservation In Buildings, IAQVEC 2016, October 23-26, 2016, Songdo, Incheon, Republic of Korea
Paper i proceeding
2016

Evaluation of 5 years’ performance of VIPs in a retrofitted building façade

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 130, p. 488-494
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Manipulation of phase transition temperatures and supercooling of sugar alcohols based Phase Change Materials (PCMs) by urea

Johan Göhl, Robert Paberit, Erik Rilby et al
Proceedings of the INNOSTORAGE conference, Beer Sheva, Israel
Övrigt konferensbidrag
2015

Energideklarationerna behöver kvalitetssäkras

Pär Johansson, Jan-Olof Dalenbäck, Paula Wahlgren et al
Bygg och teknik. Vol. 2015 (2), p. 44-45
Artikel i övrig tidskrift
2015

Vakuumisoleringspaneler i gamla byggnader

Pär Johansson, Stig Geving, Carl-Eric Hagentoft et al
Bygg & Teknik. Vol. 2015 (2), p. 57-60
Artikel i övrig tidskrift
2015

Long-term performance of vacuum insulations panels in buildings and building systems

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Axel Berge
Proceedings of the 12th International Vacuum Insulation Symposium, September 19-20, 2015, Nanjing, China, p. 136-139
Övrigt konferensbidrag
2015

Evaluation of long-term performance of VIPs

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Axel Berge
Energy Procedia. Vol. 78, p. 388-393
Paper i proceeding
2015

Spread in energy use in buildings dependent on choice of heating and ventilation system

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 36th AIVC Conference, 23–24 September, 2015, Madrid, Spain, p. 204-212
Övrigt konferensbidrag
2015

Investigating PCM activation using transient plane source method

Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis, Helen Jansson
Energy Procedia. Vol. 78, p. 800-805
Paper i proceeding
2014

Analytical model to calculate the temperature increase in a low conductive material covered by a highly conductive layer

Pär Johansson, Johan Claesson
Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics, June 15-19, 2014, Lund, Sweden
Paper i proceeding
2014

Retrofitting of a listed brick and wood building using vacuum insulation panels on the exterior of the facade: Measurements and simulations

Pär Johansson, Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 73 (April 2014), p. 92-104
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Air leakages in a retrofitted building from 1930: measurements and numerical simulations

Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 35th AIVC Conference, 24-25 September, 2014, Poznan, Poland, p. 341-349
Övrigt konferensbidrag
2014

Interior insulation retrofit of a historical brick wall using vacuum insulation panels: Hygrothermal numerical simulations and laboratory investigations

Pär Johansson, Stig Geving, Carl-Eric Hagentoft et al
Building and Environment. Vol. 79, p. 31-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Retrofitting a brick wall using vacuum insulation panels: measured hygrothermal effect on the existing structure

Pär Johansson, Stig Geving, Carl-Eric Hagentoft et al
Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics, June 15-19, 2014, Lund, Sweden
Paper i proceeding
2013

Interior Insulation Retrofit of a Brick Wall Using Vacuum Insulation Panels: Design of a Laboratory Study to Determine the Hygrothermal Effect on Existing Structure and Wooden Beam Ends

Pär Johansson, Berit Time, Stig Geving et al
12th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater, United States, 1-5 December 2013
Paper i proceeding
2013

Vacuum insulation panels (VIP) in refrigerator room, freezing room & fridge

Samuel Brunner, Karim Ghazi Wakili, Pär Johansson
Övrigt konferensbidrag
2012

Using transient plane source sensor for determination of thermal properties of vacuum insulation panels

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Frontiers of Architectural Research. Vol. 1 (4), p. 334-340
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Literature Review of High Performance Thermal Insulation

Axel Berge, Pär Johansson
Rapport
2012

Tilläggsisolering av gamla byggnader med vakuumisolering

Pär Johansson
Bygg & Teknik. Vol. 2012 (5)
Artikel i övrig tidskrift
2012

Using Transient Plane Source Sensor for Determination of Thermal Properties of Vacuum Insulation Panels

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the 5th International Building Physics Conference, May 28-31, 2012, Kyoto, Japan
Paper i proceeding
2011

Assessment of the Risk for Mold Growth in a Wall Retrofitted with Vacuum Insulation Panels

Pär Johansson
Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, Tampere, Finland, 29 May-2 June, 2011
Paper i proceeding
2011

Measurements of Thermal Properties of Vacuum Insulation Panels by using Transient Plane Source Sensor

Pär Johansson, Carl-Eric Hagentoft, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the 10th International Vacuum Insulation Symposium, Ottawa, Canada, 15-16 September, 2011
Paper i proceeding
2011

In situ Measurements of Façade Retrofitted with Vacuum Insulation Panels

Pär Johansson
Proceedings of the 10th International Vacuum Insulation Symposium, Ottawa, Canada, 15-16 September, 2011
Paper i proceeding
2011

Energieffektiviseringar – vilka risker finns och hur ska de hanteras?

Johan Stein, Carl-Eric Hagentoft, Jesper Arfvidsson et al
Bygg & Teknik. Vol. 2011 (2), p. 30-34
Artikel i övrig tidskrift
2011

Development of a Risk Assessment Procedure Applied on Building Physics: Part Two; an Applicability Study

Simon Pallin, Pär Johansson, Mohammad Shahriari
Proceedings of the 12th International Conference on Building Materials and Components, Porto, Portugal, 12-15 April, 2011
Paper i proceeding
2011

Development of a Risk Assessment Procedure Applied on Building Physics: Part One; Model Development

Pär Johansson, Simon Pallin, Mohammad Shahriari
Proceedings of the 12th International Conference on Building Materials and Components, Porto, Portugal, 12-15 April, 2011
Paper i proceeding
2011

Stochastic Modeling of Moisture Supply in Dwellings Based on Moisture Production and Moisture Buffering Capacity

Simon Pallin, Pär Johansson, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the the 12th International Conference of the International Building Performance Simulation Association, Sydney, Australia, 14-16 November, 2011
Paper i proceeding
2010

Hygrothermal Conditions in Ventilated Cathedral Ceilings. Influences on Roof Ventilation and Emissivity. Field Study and Analysis

Pär Johansson
Proceedings of the 11th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach, Florida, December 5-9, 2010
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 19 forskningsprojekt

2022–2024

Högisolerande puts för hållbar renovering

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Ali Naman Karim Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

6 publikationer finns
2020–2024

Molecular Solar Thermal energy storage systems (MOST)

Kasper Moth-Poulsen Kasper Moth-Poulsen Group
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Zakariaa Refaa Byggnadsteknologi
Energimyndigheten
Europeiska kommissionen (EU)

11 publikationer finns
2020–2025

Beslutsverktyg för renoveringsstrategier av byggnader med bristfällig teknisk dokumentation baserat på tillgängliga databaser och fältstudier

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Jan Mandinec Byggnadsteknologi
Magnus Almgren Nätverk och system
Formas

4 publikationer finns
2019–2020

Design och driftsanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial. Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pepe Tan Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

3 publikationer finns
2019–2021

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Ali Naman Karim Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

13 publikationer finns
2019–2021

iTES - Innovativa kompakta värmelagringstekniker och styrtekniker för byggnader kopplade till smarta nät

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Yichi Zhang Byggnadsteknologi
Filip Johnsson Energiteknik
Formas

8 publikationer finns
2018–2018

Aktivering av lagringsmaterial för termisk energi: mättekniker

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan Swenson Biologisk fysik
Chalmers

2017–2018

Demonstrationsanläggning för lagring av kyla i fasändringsmaterial

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pepe Tan Byggnadsteknologi
Nikolaos Stathopoulos Byggnadsteknologi
Naturvårdsverket

5 publikationer finns
2016–2019

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

16 publikationer finns
2016–2019

Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Sinisa Krajnovic Strömningslära
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Kaj Pettersson Byggnadsteknologi
Veg Tech
Sintef Byggforsk
Framtiden
Göteborgs Stad
Formas

4 publikationer finns
2016–

Termiska energilager

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Kasper Moth-Poulsen Kasper Moth-Poulsen Group
Zakariaa Refaa Byggnadsteknologi
Jan Swenson Biologisk fysik
Chalmers

2 publikationer finns
2015–2019

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Paula Femenias Byggnadsdesign
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

10 publikationer finns
2015–2017

Långsiktig prestanda i superisoleringsmaterial i byggnader

Bijan Adl-Zarrabi Byggnadsteknologi
Jun Kono Byggnadsteknologi
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

9 publikationer finns
2015–2018

Solvärmelager med fasändringsmaterial för bättre energihushållning

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Pepe Tan Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

5 publikationer finns
2014–2017

Mot förbättrad efterlevnad och bättre arbetsutförande för byggnader med hög prestanda

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Europeiska kommissionen (EU)

9 publikationer finns
2014–2019

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Paula Femenias Byggnadsdesign
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Formas

28 publikationer finns
2014–2018

Next generation building envelope systems (NextGBES)

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Yutaka Goto Byggnadsteknologi
Helen Jansson Byggnadsteknologi
Shea Hagy Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Climate-KIC

2013–2013

Test av tegelvägg med invändig vakuumisolering vid SINTEF/NTNU

Carl-Eric Hagentoft Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

2010–2015

Framtidens hem. Morgondagens lösningar en sporre för dagens byggnader

Greg Morrison Vatten Miljö Teknik
Karin Lundgren Bygg- och miljöteknik
Paula Femenias Byggnadsdesign
Carl-Eric Hagentoft Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Formas

1 publikation finns
Det kan finnas fler projekt där Pär Johansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.