Design och driftsanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial. Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Syftet med projektet är att tillhandahålla och verifiera verktyg och data för att identifiera en kostnadseffektiv och miljömässigt sund investering och drift av PCM-lager. De praktiska dimensioneringsverktyg för PCM-lager som vi har utvecklat i ett tidigare projekt (39695-1), ska verifieras med uppmätta data från ett innovativt kyllager i drift. De temperaturbegränsningarna som finns i systemet där kyllagret ska installeras (demonstrationsanläggning) gör projektets forskningsinriktning unik. Rutiner för driftoptimering av PCM-lager saknas idag och ska tas fram med hjälp av numerisk modellering samt testas på kyllagret i drift. Värmeöverföringsprocesser inuti PCM-lagret ska studeras ingående och optimeras i en mindre pilotanläggning i vårt laboratorium. Verifierade data och verktyg ska göras tillgängliga till allmänhet och praktiker med fokus på VVS-projektörer, PCM-tillverkare och fastighetsägare. Projektet görs i samarbete med Akademiska Hus Göteborg och bidrar därigenom till bl.a. HORIZON 2020 EU IRIS och FED.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pepe Tan

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39695-3
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-22