Angela Sasic Kalagasidis

Professor vid Byggnadsteknologi

Angela är professor i byggnadsfysik och ledare för forskargruppen Byggnadsfysik. Hon är specialiserad på numerisk modellering och simuleringar relaterade till värme- och massöverföringsprocesser i byggnader och deras omgivningar. Hennes forskning är bred och omfattar byggnaders egenskaper och energieffektivitet, fuktsäkerhet, inomhusutsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC), material för termisk energilagring, användning av gröna tak för dagvattenhantering, samt studier av klimatförändringar och urbana värmeöar. Angelas betydande bidrag inkluderar utvecklingen av avancerade beräkningsverktyg som främjar innovativ byggnadsteknik och termiska system.

Angela är chef för avdelninngen för byggnadsteknologi och styrelseledamot för FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola.

Källa: chalmers.se
Image of Angela Sasic Kalagasidis

Visar 139 publikationer

2024

Theoretical Threshold for Estimating the Impact of Ventilation on Materials’ Emissions

Fredrik Domhagen, Sarka Langer, Angela Sasic Kalagasidis
Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 58 (11), p. 5058-5067
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Hållbara putssystem kräver kunskap om uttorkning – erfarenheter från tester av aerogelbaserade putssystem

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg och teknik (2), p. 27-29
Artikel i övrig tidskrift
2024

Critical perspectives on life cycle building performance assessment tool reviews

Toivo Säwén, Angela Sasic Kalagasidis, Alexander Hollberg
Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 197 (7), p. 114407-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Drying of an aerogel-based coating system in Swedish climates: Field tests and simulations

Ali Naman Karim, Angela Sasic Kalagasidis, Pär Johansson
Journal of Building Engineering. Vol. 84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Moisture absorption of an aerogel-based coating system under different wetting scenarios

Ali Naman Karim, Angela Sasic Kalagasidis, Pär Johansson
Building and Environment. Vol. 245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Roadmaps for heating and cooling system transitions seen through uncertainty and sensitivity analysis

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Conversion and Management. Vol. 292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Addressing wind comfort in an urban area using an immersed boundary framework

Patricia Vanky, Andreas Mark, Franziska Hunger et al
Technische Mechanik. Vol. 43 (1), p. 151-161
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Modelling VOC levels in a new office building using passive sampling, humidity, temperature, and ventilation measurements

Fredrik Domhagen, Sarka Langer, Angela Sasic Kalagasidis
Building and Environment. Vol. 238
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Experimental study on the capillary water absorptivity of an aerogel-based coating mortar under subsequent drying and wetting cycles

Ali Naman Karim, Angela Sasic Kalagasidis, Pär Johansson
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2654 (1)
Paper i proceeding
2023

Transition from diffusion to advection controlled contaminant adsorption in saturated chemically heterogeneous porous subsurfaces

Dario Maggiolo, Oskar Modin, Angela Sasic Kalagasidis
Physical Review Fluids. Vol. 8 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Quantification of overlapping heating and cooling demand for the feasibility assessment of bi-directional systems over Europe

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 294
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A Characterisation Framework for Parametric Building Performance Simulation Tools

Toivo Säwén, E. Magnusson, Alexander Hollberg et al
E3S Web of Conferences. Vol. 362
Paper i proceeding
2022

Thermo-optical performance of molecular solar thermal energy storage films

Zakariaa Refaa, Anna Hofmann, Marcial Fernandez Castro et al
Applied Energy. Vol. 310
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Tool characterisation framework for parametric building LCA

Toivo Säwén, E. Magnusson, Angela Sasic Kalagasidis et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1078 (1)
Paper i proceeding
2022

Validation of an immersed boundary framework for urban flows

Patricia Vanky, Andreas Mark, Marie Haeger-Eugensson et al
Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow CMFF’22. Vol. 18, p. 237-245
Paper i proceeding
2022

Increasing Water Absorptivity of an Aerogel-Based Coating Mortar in Subsequent Wetting and Drying

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Gels. Vol. 8 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Assessment of district heating and cooling systems transition with respect to future changes in demand profiles and renewable energy supplies

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Conversion and Management. Vol. 268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Superisolerande puts ett steg närmare verklighet i Sverige – erfarenheter från fältförsök

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg och teknik (2), p. 46-48
Artikel i övrig tidskrift
2022

Duration of Early Stage Drying of Aerogel-based Renders: Field Tests and Simulations in Four Swedish Cities

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings. Vol. 2022
Paper i proceeding
2022

Knowledge gaps regarding the hygrothermal and long-term performance of aerogel-based coating mortars

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Construction and Building Materials. Vol. 314 (Part A)
Reviewartikel
2022

Feasibilities of utilizing thermal inertia of district heating networks to improve system flexibility

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Applied Thermal Engineering. Vol. 213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Hygro-thermal model for estimation of demand response flexibility of closed refrigerated display cabinets

Tommie Månsson, Angela Sasic Kalagasidis, York Ostermeyer
Applied Energy. Vol. 284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Techno-economic assessment of thermal energy storage technologies for demand-side management in low-temperature individual heating systems

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy. Vol. 236
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Determination of the anisotropic thermal conductivity of an aerogel-based plaster using transient plane source method

Ali Naman Karim, Bijan Adl-Zarrabi, Pär Johansson et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2069 (1)
Paper i proceeding
2021

Contribution of dynamic capillary pressure to rainfall infiltration in thin homogeneous growth substrates

Kaj Pettersson, Dario Maggiolo, Srdjan Sasic et al
Journal of Hydrology. Vol. 603
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Co-Heating method for thermal performance evaluation of closed refrigerated display cabinets

Tommie Månsson, Angela Sasic Kalagasidis, York Ostermeyer
International Journal of Refrigeration. Vol. 121, p. 51-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Exploratory investigation of return air temperature sensor measurement errors in refrigerated display cabinets

Tommie Månsson, York Ostermeyer, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Efficiency. Vol. 14 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Applicability of thermal energy storage in future low-temperature district heating systems – Case study using multi-scenario analysis

Yichi Zhang, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Conversion and Management. Vol. 244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Super insulation plasters in renovation of buildings in Sweden: energy efficiency and possibilities with new building materials

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (4)
Paper i proceeding
2020

Early-stage concentrations of formaldehydes and TVOCs in a new low-energy building

Angela Sasic Kalagasidis, Fredrik Domhagen, Sarka Langer
E3S Web of Conferences. Vol. 172
Paper i proceeding
2020

Aerogelbaserad puts- Superisolering för framtiden

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Husbyggaren (6), p. 8-11
Artikel i övrig tidskrift
2020

Thermal energy storage using phase change materials: Techno-economic evaluation of a cold storage installation in an office building

Pepe Tan, Patrik Lindberg, Kaia Eichler et al
Applied Energy. Vol. 276
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

On the impact of porous media microstructure on rainfall infiltration of thin homogeneous green roof growth substrates

Kaj Pettersson, Dario Maggiolo, Srdjan Sasic et al
Journal of Hydrology. Vol. 582
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Economic feasibility of building retrofitting mitigation potentials: Climate change uncertainties for Swedish cities

Erika Mata, Joel Wanemark, Vahid Nik et al
Applied Energy. Vol. 242, p. 1022-1035
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Numerical Simulations and Empirical Data for the Evaluation of Daylight Factors in Existing Buildings in Sweden

Sara Eriksson, Lovisa Waldenstrom, Max Tillberg et al
Energies. Vol. 12 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Energy Performance Modelling: Introducing the Building Early-stage Design Optimization Tool (BeDOT)

Ramon Bergel Gomez, Giovana Fantin Do Amaral Silva, Max Tillberg et al
Building Simulation Conference Proceedings, p. 278-285
Paper i proceeding
2019

Design tool for thermal energy storage in buildings

Nikolaos Stathopoulos, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis et al
Proceedings of 12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change, p. 249-257
Paper i proceeding
2019

Long-term Performance of Silica Aerogel and Aerogel Based Composites: A Literature Review Highlighting Pathways for Further Studies

Ali Naman Karim, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 14th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS2019), p. 87-90
Paper i proceeding
2018

Characterizing phase change materials using the T-History method: On the factors influencing the accuracy and precision of the enthalpy-temperature curve

Pepe Tan, Michael Brütting, Stephan Vidi et al
Thermochimica Acta. Vol. 666, p. 212-228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

En introduktion till dagvattenflödesmodellering i gröna tak

Kaj Pettersson, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg & teknik. Vol. 2018 (4), p. 19-21
Artikel i övrig tidskrift
2018

Optimization of Night Cooling of Commercial Premises Using Genetic Algorithms and Neural Networks

Emmy Dahlström, Linus Rönn, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings for the 2018 International Building Physics Association Conference
Paper i proceeding
2018

Contributions of Building Retrofitting in Five Member States to EU Targets for Energy Savings

Erika Mata, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 93, p. 759-774
Reviewartikel
2017

An optimum renovation strategy for Swedish single-family house envelopes: The implication of climate zones and the age of the houses

Farshid Bonakdar, Angela Sasic Kalagasidis
ECEEE summer study proceedings
Paper i proceeding
2017

Correction of the enthalpy–temperature curve of phase change materials obtained from the T-History method based on a transient heat conduction model

Pepe Tan, Michael Brütting, Stephan Vidi et al
International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. 105 (February 2017), p. 573-588
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The HSB Living Lab harmonization cube

Angela Sasic Kalagasidis, Shea Hagy, Christian Marx
Informes de la Construccion. Vol. 69 (548), p. 224-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The Implications of Climate Zones on the Cost-Optimal Level and Cost-Effectiveness of Building Envelope Energy Renovation and Space Heat Demand Reduction

Bonakdar Farshid, Angela Sasic Kalagasidis, Mahapatra Krushna
Buildings. Vol. 7 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Next Generation Living Labs: Comprehensive Report

Shea Hagy, Frida Bard, Angela Sasic Kalagasidis et al
Rapport
2016

Hygrothermal performance of a vapor-open envelope for subtropical climate, field test and model validation

Yutaka Goto, Karim Ghazi Wakili, York Ostermeyer et al
Building and Environment. Vol. 110, p. 55-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effective and robust energy retrofitting measures for future climatic conditions—Reduced heating demand of Swedish households

Vahid Nik, Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis et al
Energy and Buildings. Vol. 121, p. 176-187
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Tak i urbana miljöer för att minska risken för översvämning vid skyfall

Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis, Kaj Pettersson et al
Bygg & teknik. Vol. 2016 (4), p. 48-50
Artikel i övrig tidskrift
2016

Design evaluation and improvements of a latent heat based thermal energy storage system

Pepe Tan, Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the INNOSTORAGE conference, Beer Sheva, Israel
Övrigt konferensbidrag
2016

Evaluation of 5 years’ performance of VIPs in a retrofitted building façade

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 130, p. 488-494
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Evaluation of a modified co-heating test for in-situ measurements of thermal transmittance of single family houses

Angela Sasic Kalagasidis, Emma Brycke, Jannicke Nilssen et al
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings
Paper i proceeding
2016

Drying potential of cold attic using natural and controlled ventilation in different Swedish climates

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Procedia Engineering. Vol. 146, p. 2-7
Paper i proceeding
2016

Simulating wind-driven rain on building facades using Eulerian multiphase with rain phase turbulence model

Kaj Pettersson, Sinisa Krajnovic, Angela Sasic Kalagasidis et al
Building and Environment. Vol. 106, p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Vakuumisoleringspaneler i gamla byggnader

Pär Johansson, Stig Geving, Carl-Eric Hagentoft et al
Bygg & Teknik. Vol. 2015 (2), p. 57-60
Artikel i övrig tidskrift
2015

Modelling opportunities and costs associated with energy conservation in the Spanish building stock

Erika Mata Las Heras, Georgina Medina, Angela Sasic Kalagasidis et al
Energy and Buildings. Vol. 88, p. 347-360
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Cost-effective retrofitting of Swedish residential buildings: effects of energy price developments and discount rates

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
Energy Efficiency. Vol. 8 (2), p. 223-237
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Effect smart solutions for district heating networks based on energy storage in buildings. Impact on indoor temperatures

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Procedia. Vol. 78, p. 2244-2249
Paper i proceeding
2015

Future moisture loads for building facades in Sweden: Climate change and wind-driven rain

Vahid Nik, S.O. Mundt-Petersen, Angela Sasic Kalagasidis et al
Building and Environment. Vol. 93 (P2), p. 362-375
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

A statistical method for comparing different retrofitting measures of buildings and evaluating their robustness against climate change

Vahid Nik, Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 88, p. 262-275
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Assessing the efficiency and robustness of the retrofitted building envelope against climate change

Vahid Nik, Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis
Energy Procedia. Vol. 78, p. 955-960
Paper i proceeding
2015

Investigating PCM activation using transient plane source method

Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis, Helen Jansson
Energy Procedia. Vol. 78, p. 800-805
Paper i proceeding
2014

Boda mill – A Meeting Point for Renewable Energy systems

Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi, Helen Jansson
Proceedings of Eurotherm Seminar No 99: Advances in thermal energy storage, 28-30 May 2014, Llieda Spain
Paper i proceeding
2014

Riskbedömningar och råd med fuktsäkra kallvindar

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Energi&Miljö (9)
Artikel i övrig tidskrift
2014

Wind Driven Rain and Climate Change: A Simple Approach for the Impact Assessment and Uncertainty Analysis

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of 10th Nordic Symposium on Building Physics, p. 574-581
Paper i proceeding
2014

Design challenges and solutions for the renovation of residential buildings. Experience based on a number of retrofitting projects in west Sweden from 2008-2010

Kristina Norling Mjörnell, Törbjörn Gustavsson, Angela Sasic Kalagasidis
9th Nordic Symposium on Building Physics. May-June 2011. Tampere, Finland.
Paper i proceeding
2014

The multiphysics modeling of heat and moisture induced stress and strain of historic building materials and artefacts

Natalie Williams Portal, A. W. M. van Schijndel, Angela Sasic Kalagasidis
Building Simulation. Vol. 7 (3), p. 217-227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Retrofitting of a listed brick and wood building using vacuum insulation panels on the exterior of the facade: Measurements and simulations

Pär Johansson, Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 73 (April 2014), p. 92-104
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Hygrothermal Risk Assessment - Retrofit of External Wall by the Application of Interior Insulation

Simon Pallin, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of 10th Nordic Symposium on Building Physics, p. 1358-1365
Paper i proceeding
2014

Interior insulation retrofit of a historical brick wall using vacuum insulation panels: Hygrothermal numerical simulations and laboratory investigations

Pär Johansson, Stig Geving, Carl-Eric Hagentoft et al
Building and Environment. Vol. 79, p. 31-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Strategy for visualisation of the activity of phase change materials by transient plane source technique

Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi, Helen Jansson et al
Proceedings of 10th Nordic Symposium on Building Physics, p. 467-474
Paper i proceeding
2014

A multi-level modelling and evaluation of thermal performance of phase change materials in buildings

Angela Sasic Kalagasidis
Journal of Building Performance Simulation. Vol. 7 (4), p. 289-308
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Air leakages in a retrofitted building from 1930: measurements and numerical simulations

Pär Johansson, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 35th AIVC Conference, 24-25 September, 2014, Poznan, Poland, p. 341-349
Övrigt konferensbidrag
2014

Building-Stock Aggregation through Archetype Buildings: France, Germany, Spain and the UK

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
Building and Environment. Vol. 81, p. 270-282
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Moisture safe cold attics - Assessment based on risk analyses of performance and cost

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of 10th Nordic Symposium on Building Physics, p. 1366-1373
Paper i proceeding
2014

Retrofitting a brick wall using vacuum insulation panels: measured hygrothermal effect on the existing structure

Pär Johansson, Stig Geving, Carl-Eric Hagentoft et al
Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics, June 15-19, 2014, Lund, Sweden
Paper i proceeding
2013

Interior Insulation Retrofit of a Brick Wall Using Vacuum Insulation Panels: Design of a Laboratory Study to Determine the Hygrothermal Effect on Existing Structure and Wooden Beam Ends

Pär Johansson, Berit Time, Stig Geving et al
12th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater, United States, 1-5 December 2013
Paper i proceeding
2013

Impact study of the climate change on the energy performance of the building stock in Stockholm considering four climate uncertainties

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis
Building and Environment. Vol. 60 (Feb.), p. 291-304
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A modelling strategy for energy, carbon, and cost assessments of building stocks.

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
Energy and Buildings. Vol. 56, p. 100-108
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Climate Change and Wind-Driven Rain – a Preliminary Study about Climate Uncertainties

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis, Pieter de Wilde
Proceedings of FutureBuild 2013; University of Bath, UK
Paper i proceeding
2013

Fuktsäkra kallvindar – bedömning utifrån riskanalyser av funktion och kostnad

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg och Teknik. Vol. 4/13 Takbyggnadsteknik (2013)
Artikel i övrig tidskrift
2013

Description of the European building stock through archetype buildings

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia.
Paper i proceeding
2013

Energy usage and technical potential for energy saving measures in the Swedish residential building stock

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
Energy Policy. Vol. 55, p. 404-414
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

NUMERICAL SIMULATION OF TRANSIENT MOISTURE TRANSPORT FOR HYGROSCOPIC INERTIA ASSESSMENT

N. M. M. Ramos, Angela Sasic Kalagasidis, V. P. de Freitas et al
Journal of Porous Media. Vol. 15 (8), p. 793-804
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Bottom-up characterization of the Spanish building stock for energy assessment and model validation

Georgina Medina, Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis et al
Retrofit 2012 Conference, 24 - 26 Jan 2012, Manchester, UK, p. 10-
Paper i proceeding
2012

Statistical methods for assessing and analysing the building performance in respect to the future climate

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis, Erik Kjellström
Building and Environment. Vol. 53, p. 107-118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Assessment of hygrothermal performance and mould growth risk in ventilated attics in respect to possible climate changes in Sweden

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis, Erik Kjellström
Building and Environment. Vol. 55, p. 96-109
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

A bottom-up model for energy, carbon and costs assessment of building stocks

Erika Mata Las Heras, Filip Johnsson, Angela Sasic Kalagasidis
Methods and Models used in in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems, p. 107-111
Kapitel i bok
2011

Energieffektiviseringar – vilka risker finns och hur ska de hanteras?

Johan Stein, Carl-Eric Hagentoft, Jesper Arfvidsson et al
Bygg & Teknik. Vol. 2011 (2), p. 30-34
Artikel i övrig tidskrift
2011

Energy efficiency strategies in the residential building stock

Erika Mata Las Heras, Filip Johnsson, Angela Sasic Kalagasidis
EUROPEAN ENEGY PATHWAYS - Pathways to a Sustainable European Energy System, p. 353-361
Kapitel i bok
2011

Costs of retrofit measures in Swedish residential building stock – an evaluation for three scenarios on future energy prices

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
9th Nordic Symposium on Building Physics. 29th May - 2nd June 2011 Tampere, Finland.
Paper i proceeding
2011

Simulation of heat and moisture induced stress and strain of historic building materials

Natalie Williams Portal, Angela Sasic Kalagasidis, Van Schijndel A.W.M.
12th Conference of International Building Performance Simulation Association Building Simulation 2011, BS 2011; Sydney, NSW; Australia; 14 November 2011 through 16 November 2011, p. 24-31
Paper i proceeding
2010

Assessment of retrofit measures for reduced energy use in residential building stocks– Simplified costs calculation

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
Proceedings of Sustainable Building Conference SB10mad. 28-30 April 2010, Madrid, Spain
Övrigt konferensbidrag
2010

Mould Growth Control in Cold Attics through Adaptive Ventilation. Validation by Field Measurements

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 12th International Conference on Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings
Paper i proceeding
2010

Retrofitting measures for energy savings in the Swedish residential building stock – assessing methodology

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
11th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Buildings XI; Sheraton Sand Key Resort in Clearwater BeachClearwater; United States; 5 December 2010 through 9 December 2010, p. 12-
Paper i proceeding
2010

INFLUENCE OF THE UNCERTAINTIES IN FUTURE CLIMATE SCENARIOS ON THE HYGRO-THERMAL SIMULATION OF AN ATTIC

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis
ICBEST 2010
Paper i proceeding
2010

Mold Growth Control in Cold Attics through Adaptive Ventilation: Validation by Field Measurements

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
11th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Buildings XI; Sheraton Sand Key Resort in Clearwater BeachClearwater; United States; 5 December 2010 through 9 December 2010
Paper i proceeding
2010

STATISTICAL METHODS FOR ASSESSMENT OF LONG-TERM HYGRO-THERMAL PERFORMANCE OF BUILDINGS

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis
ICBEST 2010
Paper i proceeding
2009

From EMPD to CFD – overview of different approaches for Heat Air and Moisture modeling in IEA Annex 41

Monika Woloszyn, Carsten Rode, Angela Sasic Kalagasidis et al
ASHRAE Transactions. Vol. 115 PART 2, p. 96-110
Paper i proceeding
2009

Hygro-thermal response of a ventilated attic to the future climate load in Sweden

Angela Sasic Kalagasidis, Vahid Nik, Erik Kjellström et al
Proceedings of the 4th International Conference on Building Physics, June, 2009. Istanbul, Turkey
Paper i proceeding
2009

Condensation and moisture transport in cold roofs: effects of roof underlay

Emmanuel Essah, Chris Sanders, Paul Baker et al
Building Research and Information. Vol. 37 (2), p. 117-128
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Modelling energy efficiency scenarios for the European building stock

Erika Mata Las Heras, Angela Sasic Kalagasidis, Filip Johnsson
http://www.cces.ethz.ch/agsam2009/poster
Poster (konferens)
2009

Hygro-thermal response of a ventilated attic to the future climate load in Sweden

Angela Sasic Kalagasidis, Vahid Nik, Anker Nielsen
Proceedings of the fourth International Building Physics Conference, p. 519-526
Paper i proceeding
2009

Further development of the theory of Dynamic Thermal Networks for the application in building energy simulations

Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 4th International Conference on Building Physics
Paper i proceeding
2009

Assessing possibilities of moisture management in buildings using simulation tools

Monika Woloszyn, Targo Kalamees, Marc O Abadie et al
Building and Environment. Vol. 44 (3), p. 515-524
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Styrd ventilation av kallvindar – Uppföljning av fältförsök

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis
Bygg&Teknik (4)
Artikel i övrig tidskrift
2008

IEA Annex 41, MOIST-ENG. 2008. Final report.

Angela Sasic Kalagasidis
IEA Annex 41, MOIST-ENG. 2008. Final report., p. 107-114
Kapitel i bok
2008

Effect of climate change on energy consumption in buildings

Angela Sasic Kalagasidis, Vahid Nik, Anker Nielsen
Nordic Symposium on Building Physics 2008
Paper i proceeding
2008

HAM-Tools – a whole building simulation tool in Annex 41. IEA Annex 41 closing seminar.

Angela Sasic Kalagasidis, Carsten Rode, Monika Woloszyn
Proceedings of the IEA ECBCS Annex 41. Closing seminar, Copenhagen, June 19, 2008, p. 21-37
Artikel i övrig tidskrift
2008

Simulating the Energy Benefits and Reduction in Condensation Formation that is obtained from Houses with Cold Pitched Roofs

Emmanuel Essah, Chris Sanders, Paul Baker et al
Proceedings of the 8th Symposium on Bulding Physics (3), p. 1365-1371
Paper i proceeding
2008

Mould growth control in cold attics through adaptive ventilation

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis, Stefan Forsaeus Nilsson et al
Nordic Symposium on Building Physics
Paper i proceeding
2008

From EMPD to CFD - overview of different approaches for Heat, Air and Moisture modelling in IEA Annex 41

Arnold Janssens, Monika Woloszyn, Carsten Rode et al
Proceedings of the IEA ECBCS Annex 41 Closing Seminar, Copenhagen, June 19, 2008, p. 9-21
Artikel i övrig tidskrift
2008

Mould growth control in cold attics through adaptive ventilation

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis, Stefan Nilsson et al
Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Copenahgen Denmark. Vol. 3, p. 1237-
Paper i proceeding
2008

Long term simulation of the hygro-thermal response of buildings - Results and questions

Vahid Nik, Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of Building Physics Symposium - Leuven, October 29-31 2008
Paper i proceeding
2007

The International Building Physics Toolbox in Simulink

Angela Sasic Kalagasidis, P. Weitzmann, T. R. Nielsen et al
Energy and Buildings. Vol. 39 (6), p. 665-674
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Sustainability of the Swedish built environment towards climate change. Hygro-thermal effects and design criteria for buildings with respect to future climate scenarios

Anker Nielsen, Erik Kjellström, Angela Sasic Kalagasidis
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings. Vol. 10th
Paper i proceeding
2007

An airtight building – from a design concept to the performance achieved

Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 38th International Congress on Heating, Ventilating and Air-Conditioning, Belgrade, Serbia
Paper i proceeding
2007

Simulations as the way of bridging the gaps between desired and actual building performance

Angela Sasic Kalagasidis
Proceedings of the 10th International Building Performance Simulation (IBPSA) Conference, Beijing, China
Paper i proceeding
2006

Upgraded weather forecast control of building heating systems

Angela Sasic Kalagasidis, Roger Taesler, Cari Andersson et al
Research in Building Physics and Building Engineering. Proceedings of the 3rd International Building Physics Conference, Concordia University, Montreal, Canada, p. 951-958
Paper i proceeding
2006

ENLOSS testing with HAM-Tools. SMHI Common exercise 0. Calculation of energy use for space heating

Angela Sasic Kalagasidis, Margitta Nord, Cari Andersson et al
Rapport
2006

The use of HAM tools versus the traditional steady-state methods in the aspect of quantification of probability of undesired moisture conditions.

Krystyna Pietrzyk, Angela Sasic Kalagasidis, Torbjörn Gustavsson
Conference proceedings Healthy Buildings, Lisbon, Portugal, June 2006. Vol. vol. III Design and operation of healthy buildings, p. 67-70
Paper i proceeding
2005

A Simulation Tool for Temperature and Moisture Dependent Transport of VOC's in Buildings

Angela Sasic Kalagasidis, Henrik Karlsson, Carl-Eric Hagentoft
7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 12-15, 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Konsekvenser av luftrörelser på vindsbjälklaget

Mihail Serkitjis, Angela Sasic Kalagasidis, Paula Wahlgren
Bygg & Teknik (4), p. 17-
Artikel i övrig tidskrift
2004

The whole model validation for HAM-Tools. Case study: hygro-thermal conditions in the cold attic under different ventilation regimes.

Angela Sasic Kalagasidis
9th International Conference on Peformance of Exterior Envelopes of Whole Buildings, December 5-10, 2004, Clearwater beach, Florida, USA
Paper i proceeding
2004

THE EFFICIENCY OF A DYNAMICALLY INSULATED WALL IN THE PRESENCE OF AIR LEAKAGES

Angela Sasic Kalagasidis
Thermal Science. Vol. 8 (1), p. 83-94
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

The evaluation of the interface moisture conductivity between control volumes. Comparison between linear, harmonic and integral averaging

Angela Sasic Kalagasidis, Thomas Bednar, Carl-Eric Hagentoft
9th International Conference on Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings. Clearwater Beach, Florida, 2004
Paper i proceeding
2004

The whole model validation for HAM-Tools—case study: Hygrothermal conditions in a cold attic under different ventilation regimes

Angela Sasic Kalagasidis
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings
Paper i proceeding
2004

Benchmarks for One-dimensional Cases of Combined Heat, Air and Moisture Transport in Building Components

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the CIB World Building Congress. Toronto, Canada, 2004
Paper i proceeding
2004

Assessment Method of Numerical Prediction Models for Combined Heat, Air and Moisture Transfer in Building Components. Benchmarks for One-dimensional Cases

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi
Journal of Thermal Envelope and Building Science. Vol. 27 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Air transport in and through the building envelope

Claes Bankvall, Björn Mattsson, Angela Sasic Kalagasidis
Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings
Paper i proceeding
2003

Presentation of the international building physics toolbox for Simulink

Peter Weitzmann, Angela Sasic Kalagasidis, Toke Rammer Nilsen et al
IBPSA 2003 Eindhoven, the Netherlands, p. 1369-
Paper i proceeding
2003

The influence of air transport in and around the building envelope on energy efficiency of the building

Angela Sasic Kalagasidis, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the 2nd International Building Physics Conference, 14-18 september 2003, Leuven, Belgium.
Paper i proceeding
2002

Simulink modelling tool for HAM system analyses in building physics

Angela Sasic Kalagasidis, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the Nordic Symposium in Building Physics
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 23 forskningsprojekt

2022–2024

Högisolerande puts för hållbar renovering

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Ali Naman Karim Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

9 publikationer finns
2021–2023

VOC-pass. En metodik för proaktiv och energieffektiv ventialation av tidiga VOC i byggnader

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Sarka Langer Installationsteknik
Fredrik Domhagen Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

2 publikationer finns
2021–2024

Avancerade gröna tak med optimal mikrostrukturdesign: ett genombrott i hanteringen av vattenkvantitet och - kvalitet i urbana miljöer

Dario Maggiolo Strömningslära
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Formas

2 publikationer finns
2021–2024

Holistisk livscykeloptimering i tidiga designfaser av byggnader

Alexander Hollberg Byggnadsteknologi
Toivo Säwén Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

4 publikationer finns
2020–2024

Molecular Solar Thermal energy storage systems (MOST)

Kasper Moth-Poulsen Kasper Moth-Poulsen Group
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Zakariaa Refaa Byggnadsteknologi
Energimyndigheten
Europeiska kommissionen (EU)

12 publikationer finns
2020–2025

Beslutsverktyg för renoveringsstrategier av byggnader med bristfällig teknisk dokumentation baserat på tillgängliga databaser och fältstudier

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Jan Mandinec Byggnadsteknologi
Magnus Almgren Nätverk och system
Formas

4 publikationer finns
2020–2023

UEQ - simuleringar, visualiseringar och utvärderingar av framtida hållbara stadsmiljöer

Andreas Mark Strömningslära
Gaetano Sardina Strömningslära
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Joaquim Tarraso Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Formas

3 publikationer finns
2020–2022

Utveckling av framtidens städer med fokus på termisk komfort och luftkvalitet genom nya digitala verktyg

Gaetano Sardina Strömningslära
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Andreas Mark Unknown organization
Formas

2019–

filmTES - prestandakriterier och riktmärken

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Kasper Moth-Poulsen Kasper Moth-Poulsen Group
Chalmers

2019–2020

Design och driftsanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial. Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pepe Tan Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

3 publikationer finns
2019–2021

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Ali Naman Karim Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

13 publikationer finns
2019–2021

iTES - Innovativa kompakta värmelagringstekniker och styrtekniker för byggnader kopplade till smarta nät

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Yichi Zhang Byggnadsteknologi
Filip Johnsson Energiteknik
Formas

8 publikationer finns
2019–2020

Halter av VOC i nybyggda och nyrenoverade lokaler - en förstudie

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

2017–2018

WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering

Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
HSB Living Lab
VINNOVA

2017–2018

Demonstrationsanläggning för lagring av kyla i fasändringsmaterial

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pepe Tan Byggnadsteknologi
Nikolaos Stathopoulos Byggnadsteknologi
Naturvårdsverket

5 publikationer finns
2017–2017

Next Generation Living Lab (NGLL)

Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Christian Marx Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Shea Hagy Byggnadsteknologi
Climate-KIC

1 publikation finns
2016–2019

Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Sinisa Krajnovic Strömningslära
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Kaj Pettersson Byggnadsteknologi
Veg Tech
Sintef Byggforsk
Framtiden
Göteborgs Stad
Formas

4 publikationer finns
2016–

Termiska energilager

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Kasper Moth-Poulsen Kasper Moth-Poulsen Group
Zakariaa Refaa Byggnadsteknologi
Jan Swenson Biologisk fysik
Chalmers

2 publikationer finns
2015–2018

Solvärmelager med fasändringsmaterial för bättre energihushållning

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Pepe Tan Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

5 publikationer finns
2015–2016

SHC-Solution

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
VINNOVA

2014–2018

Next generation building envelope systems (NextGBES)

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Yutaka Goto Byggnadsteknologi
Helen Jansson Byggnadsteknologi
Shea Hagy Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Climate-KIC

2014–2016

Utvärdering av energistrategier vid upprustning av det svenska byggnadsbeståndet för ett osäkert framtida klimat

Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Erika Mata Las Heras Energiteknik
Formas

2013–2018

Supermarkets as thermal buffers for renewable electricity grids

Tommie Månsson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
York Ostermeyer Byggnadsteknologi
Climate-KIC

3 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Angela Sasic Kalagasidis medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.