Supermarkets as thermal buffers for renewable electricity grids
Forskningsprojekt , 2013 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Tommie Månsson (kontakt)

Forskningsingenjör vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

York Ostermeyer

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

REWE

Hamburg, Germany

Finansiering

Climate-KIC

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11