Konsekvenser av luftrörelser på vindsbjälklaget
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Mihail Serkitjis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg & Teknik

4 17-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06