A bottom-up model for energy, carbon and costs assessment of building stocks
Kapitel i bok, 2011

Författare

Erika Mata Las Heras

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Methods and Models used in in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems

107-111
978-91-978585-2-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Husbyggnad

ISBN

978-91-978585-2-6

Mer information

Skapat

2017-10-07