Vakuumisoleringspaneler i gamla byggnader
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Stig Geving

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bjørn Petter Jelle

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Berit Time

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2015 2 57-60

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07