Simulink modelling tool for HAM system analyses in building physics
Paper i proceeding, 2002

Coupled heat

numerical simulation

air and moisture transfer

Simulink modelling

Författare

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Proceedings of the Nordic Symposium in Building Physics

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08