Climate-KIC Building Technologies Accelerator – Smarta hållbara kontor
Forskningsprojekt , 2014 – 2019

Smart Sustainable Offices (SSO) är ett projekt under flagskeppet Building Technologies Accelerator (BTA), finansierat av Climate-KIC Climate-KIC (Climate-Knowledge and Innovation Community), ett initiativ från European Institute of Innovation & Technology (EIT). Den byggda miljön är central för att minska både utsläpp av CO2-eq och begränsa resursförbrukning. I europeiskt genomsnitt ansvarar byggnader för 40% av all miljöbelastning. Projektet SSO fokuserar på kommersiella byggnader och specifikt på kontor som representerar deras största fraktion. Då människor tillbringar mer än 80% av sin tid inomhus krävs skapandet av nya strategier för kontorsarbete för att minska miljöpåverkan och social ojämlikhet vilket innebär en möjlighet att introducera nya idéer och teknik i en marknad som är i behov av innovation. Smarta hållbara kontorsprojektet syftar till att beforska sambanden mellan inomhusmiljön, kvalitetsparametrar och välbefinnande i faktiska kontorsscenarion genom att utföra empiriska studier i verkliga demonstrationsförhållanden. Projektet fokusera på byggnaden under sin användningsfas efter att den har tagits i bruk. Samarbetet sker i ett internationellt konsortium och kommer att bana väg för en ny generation av användarorienterade, energieffektiva och koldioxidsnåla kontor.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Antonio Cobaleda Cordero

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Melina Forooraghi

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Quan Jin

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Ulrike Rahe

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-15