Demonstrationsanläggning för lagring av kyla i fasändringsmaterial
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

I detta projekt används fasändringsmaterial (PCM) på ett innovativt sätt genom att minska kyleffektbehovet i en kontorsfastighet. Ett PCM-lager som ska klara att minska toppeffekten på tillförd kyla med omkring 25% ska projekteras för att i ett senare projekt utvärderas i drift. Numerisk modellering används för uppbyggnad och utvärdering av pilotanläggning som byggs i laboratorium. Projektets övergripande mål är att utveckla projekteringsverktyg (saknas idag) för liknande PCM-lager samt leda fram till en demonstrationsanläggning som kan integreras i full skala

Deltagare

Pär Johansson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Nikolaos Stathopoulos

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pepe Tan

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-07079-16
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-11-10