Demonstration plant for cold storage in phase change materials

I detta projekt används fasändringsmaterial (PCM) på ett innovativt sätt genom att minska kyleffektbehovet i en kontorsfastighet. Ett PCM-lager som ska klara att försörja byggnaden med ca 350 kW toppeffekt ska projekteras för att i ett senare projekt utvärderas i drift. Numerisk modellering används för uppbyggnad och utvärdering av pilotanläggning som byggs i laboratorium. Projektets övergripande mål är att utveckla projekteringsverktyg, som saknas idag, för liknande PCM-lager samt leda fram till en demonstrationsanläggning som kan integreras i full skala

Participants

Pär Johansson (contact)

Forskarassistent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Angela Sasic Kalagasidis

Biträdande professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Pepe Tan

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-02-22