Energieffektiviseringar – vilka risker finns och hur ska de hanteras?
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Johan Stein

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Jesper Arfvidsson

Lars-Erik Harderup

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Kristina Mjörnell

Simon Pallin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Fredrik Ståhl

Kaisa Svennberg

Bygg & Teknik

Vol. 2011 2 30-34

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07