Tak i urbana miljöer för att minska risken för översvämning vid skyfall
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Hur påverkar framtida klimatscenarier översvämningsrisken i urbana områden? Vilka regnmängder klarar befintliga dagvattensystem? Går det att använda den byggda miljön mer effektivt för att hantera dagvatten? Gröna och blåa lösningar är ett hett ämne när det gäller ekosystemtjänster och för att effektivisera dagvattenhanteringen i tätbebyggda områden. I ett nystartat projekt på Chalmers kommer blåa och gröna lösningar att testas och modelleras. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden.

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Kaj Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Erik Kjellström

Bygg & teknik

Vol. 2016 4 48-50

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08