Tak i urbana miljöer för att minska risken för översvämning vid skyfall
Magazine article, 2016

Hur påverkar framtida klimatscenarier översvämningsrisken i urbana områden? Vilka regnmängder klarar befintliga dagvattensystem? Går det att använda den byggda miljön mer effektivt för att hantera dagvatten? Gröna och blåa lösningar är ett hett ämne när det gäller ekosystemtjänster och för att effektivisera dagvattenhanteringen i tätbebyggda områden. I ett nystartat projekt på Chalmers kommer blåa och gröna lösningar att testas och modelleras. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden.

Author

Pär Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Kaj Pettersson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Applied Mechanics, Fluid Dynamics

Erik Kjellström

Bygg & teknik

Vol. 2016 4 48-50

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017