En introduktion till dagvattenflödesmodellering i gröna tak
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Gröna tak ses idag som ett alternativ för dagvattenhantering i urbana områden där det lokala ledningsnätet inte har kapacitet nog att hantera framtidens regnmängder. I detta projekt utvecklas modeller som syftar till att optimera och validera gröna tak så att deras funktion kan användas på bästa sätt med störst effekt. Målet är att utveckla verktyg och riktlinjer för hur gröna tak kan användas.

Författare

Kaj Pettersson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 4 19-21

Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden

Göteborgs Stad, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Formas (2015-173), 2015-09-01 -- 2018-12-31.

Framtiden, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Veg Tech, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Sintef Byggforsk, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-16