En introduktion till dagvattenflödesmodellering i gröna tak
Magazine article, 2018

Gröna tak ses idag som ett alternativ för dagvattenhantering i urbana områden där det lokala ledningsnätet inte har kapacitet nog att hantera framtidens regnmängder. I detta projekt utvecklas modeller som syftar till att optimera och validera gröna tak så att deras funktion kan användas på bästa sätt med störst effekt. Målet är att utveckla verktyg och riktlinjer för hur gröna tak kan användas.

Author

Kaj Pettersson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 4 19-21

Potentials of using existing roofs for mitigation of storm water flooding risks in urban areas

City of Gothenburg, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Formas (2015-173), 2015-09-01 -- 2018-12-31.

Veg Tech, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Sintef Byggforsk, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Framtiden, 2016-01-11 -- 2019-01-11.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Latest update

7/16/2021