Simulations as the way of bridging the gaps between desired and actual building performance
Paper i proceeding, 2007

Författare

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Proceedings of the 10th International Building Performance Simulation (IBPSA) Conference, Beijing, China

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07