Styrd ventilation av kallvindar – Uppföljning av fältförsök
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg&Teknik

4

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07