Riskbedömningar och råd med fuktsäkra kallvindar
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Energi&Miljö

1101-0568 (ISSN)

9

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07