Energy efficiency strategies in the residential building stock
Kapitel i bok, 2011

Författare

Erika Mata Las Heras

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

EUROPEAN ENEGY PATHWAYS - Pathways to a Sustainable European Energy System

353-361
978-91-978585-6-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27