Modelling energy efficiency scenarios for the European building stock
Poster (konferens), 2009

Författare

Erika Mata Las Heras

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

http://www.cces.ethz.ch/agsam2009/poster

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08