iTES - Innovativa kompakta värmelagringstekniker och styrtekniker för byggnader kopplade till smarta nät
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Projektet kommer att undersöka hur innovativa och kompakta värmelagringstekniker kan användas för att bättre utnyttja det snabbt ökande antalet el- och värmeomvandlingsenheter hos enskilda fastighetsägare, tex solceller och värmepupmpar. Fokus ligger på de tekniska förutsättningarna och på driftsförutsättningarna som krävs för att få ekonomiska och/eller miljömässiga fördelar för fastighetsägare och för energiproducenter, som framöver kommer att behöva anpassa sig till ett närmare samarbete med kunder. Projektet ska identifiera förutsättningar för att spara och flytta energiöverskott från förnyelsebar energi över tid (via smarta nät), vilket i sin tur påverkas av väderförhållanden och återspeglas i rörliga energipriser, samt skall ske utan att äventyra den termiska komforten i byggnaderna. Innovativa kompakta värmelagringssystem (iTES) baseras på fysikaliska principer och egenskaper hos fasändringsmaterial och hos termokemiska material. Med hjälp av dessa material kan man lagra värme mer effektivt, och med mindre värmeförluster, än med konventionella värmelagringssätt, såsom varmvattentankar. iTES kräver noggrann planering och styrning för att kunna utnyttja systemets potential tillfullo, framför allt ekonomiskt, vilket har visats i våra tidigare studier. Projektet kommer att resultera i en metod för att koppla investering och driftskostnad till energianvändningen i en byggnad genom att ta hänsyn till den dynamiska tillgången på energi och värme i hela energisystemet.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Filip Johnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Yichi Zhang

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-01228
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-04