THE EFFICIENCY OF A DYNAMICALLY INSULATED WALL IN THE PRESENCE OF AIR LEAKAGES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Thermal Science

0354-9836 (ISSN)

Vol. 8 1 83-94

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07