Solvärmelager med fasändringsmaterial för bättre energihushållning
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Projektet syftar till att utvärdera ett innovativt värmelager för uppvärmning av varmvatten med fasändringsmaterial (PCM) som värmebärare. Preliminära testresultat har visat att PCM-lager kan vara effektivare vid lagring av värme med ojämn tillförsel (t.ex. från solvärme) än ett traditionellt vattenbaserat värmelager. Projektet ska utvärdera ett lager som är en del av ett varmvattenberedningssystem där solfångare ingår. Fältstudier ska kompletteras med numerisk modellering och laborativa försök. Termisk energilagring med hjälp av PCM-lager kan bidra till effektivare och minskad energianvändning i byggnader.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pepe Tan

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39695-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-27