SHC-Solution
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

SHC-Solution syftar till att skapa förutsättningar och etablera partnersamarbete för kommersialisering av ett innovativt och hållbart byggsystem. Genom att kombinera korslimmat massivträ (CLT, Cross-Laminated Timber) med Koljern© tekniken, ett ramverk av plåtlättbalkar sammanfogade kring cellglasisolering, skapas robusta WoodXGlas lösningar för både nyproduktion och renoveringsprojekt.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2016-07-06