Fuktsäkra kallvindar – bedömning utifrån riskanalyser av funktion och kostnad
Artikel i övrig tidskrift, 2013

I denna artikel beskrivs resultat från ett tvåårigt forskningsprojekt (Etapp III) vid Byggnadsfysik, Chalmers som avslutas till sommaren 2013. Inom projektet bedöms fuktsäkerheten för kallvindskonstruktioner utifrån riskanalyser bland annat baserade på avancerade beräkningsmodeller. I projektet kombineras erfarenheterna från två tidigare SBUF-finansierade projekt (Etapp I/II) som presenterats i en rad artiklar i Bygg & teknik,Hagentoft & Sasic (2007, 2009). I denna nya etapp (Etapp III ) har ett antal alternativa tekniska lösningar analyserats. Analysen visar spridning i teknisk funktion, speciellt avseende risk för fukt- och mögelskador samt kostnader baserad på sannolikheten för skador. Forskningsarbetet ingår också i ett internationellt IEA projekt (ECBCS-Annex 55, RAPRetro) se till exempel artikel i Bygg & teknik, Stein, Hagentoft et al (2011) Ytterst syftar arbetet till att identifiera tekniska lösningar med låg risk och livscykelkostnad. Resultat av denna studie kan användas som ett riskbaserat beslutsinstrument vid projektering, renovering eller vid utveckling av nya tekniska

riskkonstruktion

riskanalys

mögel

kallvindar

Författare

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 4/13 Takbyggnadsteknik 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07